Thuốc

Tại sao khớp lại bị đau nhiều hơn sau khi tiêm Calco?

Chào bác sĩ, Bố tôi 58 tuổi, bị bệnh thấp khớp. Sau khi tiêm Calco 2 giờ thì thấy đau nhiều ở các khớp. Xin vui lòng cho tôi biết vì sao lại bị như vậy? Bố tôi có cần ngưng sử dụng thuốc không, hay có thể sử dụng thuốc nào khác thay thế