Tiêu Hóa – Gan – Mật

Gan nhiễm mỡ độ 2 và mỡ trong máu cao nên dùng những thuốc gì?

Thưa BS Lan Hương, Vừa qua tôi được cơ quan cho đi khám sức khỏe định kỳ được kết luận là gan nhiễm mỡ độ 2 và mỡ máu cao, BS ghi kết quả khám nên đi uống thuốc điều trị. Vậy tôi có thể dùng loại thuốc nào để điều trị gan nhiễm mỡ